watch sexy videos at nza-vids!
SinhVien.in
WAPMA.VN
Game Mobile Hot nhất Đọc truyện

Phần mềm Việt hóa cho S60


UCWEB-7.0.0.33 Viet Hoa.sis 609kb phan mem luot web cuc nhanh.
download
Shutdown v1.0 Viet Hoa.sis 7,77kb phan mem ho tro tat nguon va khoi dong lai may, co the chon theo thoi gian tat hoac khoi dong lai.
download
Flash UI V1.1.0 S60V2 OS8 Viet Hoa by Zunlynken.sis 811kb phan mem tao giao dien kha dep cho S60v2 OS8.
download
SafeNote V1.56 S60 Viet Hoa.sis 56kb phan mem quan ly ghi chu bang mat khau.
download
InTop v2.7.0 Viet Hoa.sis 553kb phan mem theo doi Ram, luong % Pin, Song, Bluetooth... tren bat ky cua so. Bao thuc, chuyen doi ngon ngu, hen gio restart, khoa ban phim, bao gio bang giong noi tieng viet...
download
Fastcall V2.03 Viet Hoa.sis 26kb phan mem giup tim so dien thoai can goi cuc nhanh, tiet kiem thoi gian tim kiem.
download
XPGT V2.0.0 Viet Hoa.sis 21kb phan mem tao chu chay tren man hinh voi nhieu tuy chinh ve mau sac van ban, mau nen, toa do...
download
sAnswer v2.04 Viet Hoa.sis 62kb phan mem tra loi dien thoai tu dong giong nhu hop thu thoai da Viet Hoa nhung chua hoan chinh.
download
RescoViewer v4.30 key 11111 Viet Hoa.sis 151kb phan mem xem va trinh dien anh co chuc nang cat, thay doi kich thuoc anh.
download
Bo go tieng Viet - Trung.sis 472kb Bo go tieng Viet va Trung Quoc ho tro cho S60v2 OS7 OS8.
download
N-SMS V1.1.1 Viet Hoa.sis 277kb phan mem gui tin nhan da chuc nang. Gui tin nhan kem pass, gui 1 tin nhan cho nhieu nguoi, gui tn hen thoi gian, gia lap tn nhan duoc trong inbox giong nhu that.
download
AnimSprite V2.0.2 S60 Full VH.sis 257kb phan mem tao anh dong truoc man hinh nen.
download
Hinh dong.zip 918kb ban hay tai bo suu tap anh dong 51 hinh cho phan mem AnimSprite nhe.
download
MCleaner V1.41 code 55092411 or 46998375.sis 88,8kb phan mem chan cuoc goi, chan tin nhan (khong co chuc nang tra loi tu dong) key dang ky: 55092411 hoac 46998375.
download
Advanced Device Lock V1.0 Viet Hoa.sis 42kb phan mem dat pass cho nhung ung dung khong muon cho nguoi khac xem. Pass mac dinh: 0000.
download
Smart Settings V1.14 S60 FP2 Viet Hoa.sis 58,5kb phan mem khoa ban phim, mo ban phim bang phim tat, mo ung dung nhanh...
download
Smart setings 15 bar all windows.zip 121kb thay the icon start cua Smart setings truoc man hinh bang thanh windows. Duong dan: C:/system/apps/Smartseting/Smartseting.mbm.
download
MumSMS V4.16 Viet Hoa.sis 94,66kb phan mem an dau nhung tin nhan sms ma khong muon cho nguoi khac xem.
download
Handy Zip V1.04 Viet Hoa.sis 83,38kb phan mem dong goi va giai nen file zip.
download
Handy Clock V4.07 Viet Hoa Key: 57889262 - 40521266.sis 602kb phan mem dong ho the gioi, gio thanh pho cac quoc gia, hen gio bao thuc, lich... Key dang ky: 57889262 - 40521266 .
download
DEd V0.75 Viet Hoa.sis 80,5kb phan mem soan thao chinh sua file van ban.
download
Quan ly chi tieu V2.05 Handy Expense.sis 45,85kb phan mem quan ly chi tieu.
download
X-plore v1.34 VN modify icon vista.sis 382kb phan mem quan ly tai lieu icon vista, phien ban nay neu an di khoang 5 giay se tu dong thoat.
download
Slick V0.51 Viet Hoa Modify Icon Yahoo Messenger Tone.sis 834kb phan mem chat yahoo, gtalk, aim... Am bao yahoo.
download
Light Control VH.sis 28,02kb phan mem quan ly anh sang man hinh. Chinh thoi gian bat/tat den ban phim va co the bat den flash de lam den pin.
download
Crack Jar V1.01 VIET HOA.sis 22kb phan mem dung de crack phan men jar.
download
jarBOOM V1.3.0 VH anhtam.sis 23,53kb phan mem dong goi, giai nen, tao file jar moi, co the dung de crack phan men jar. Chay tren nen python.
download
N72 Smart v1.27 Viet Hoa.sis 64,85kb phan mem thay doi 1 so cai dat he thong dung nay dung cho N72 N70 co chuc nang ghi am cuoc goi, thay doi do sang man hinh, cai man hinh cho, tu dong tat bluetooht...
download
Sieu dich V1.76 Viet Hoa.sis 48,65kb phan mem ho tro viet hoa phan mem. Phien ban nay co bo nho dem, giup dich nhanh nhung tu giong nhau.
download
TTPod v3.50 Beta S60v2 Viet Hoa.sis 1,52mb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac. Giao dien v4 rat sinh dong. Xem va tai loi nhac tu dong, hen gio tat khi ngu.
download
6 Skins TTpod V4 make by BINKUTE.zip 549kb 6 skin ttpod V4 va rsc v3.5.0 tieng Viet duoc lam tu Binkute have fun Cute he he.
download
TTPOD v3.41 Build 2009081410 Viet Hoa.sis 1,19mb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac. Giao dien v4 rat sinh dong, Xem va tai loi nhac tu dong, hen gio tat khi ngu.
download
KuGou s60v2 v2.03 Viet Hoa.sis 490kb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac. Xem va tai loi nhac tu dong.
download

» Amarnath (102k)
» Anti virus v1.2.1 (45k)
» Advance device lock (43k)
» Call recorder 1.03 (62k)
» CameraFX (140k)
» Eti camcorder/new (402k)
» File manager (48k)
» FXPlorer (73k)
» FScaller 3.04 (140k)
» Handyzip (203k)
Ung dung s60 symbian
» Hindi sms (102k)
» Laxmi puja (95k)
» LCG jukebox (487k) the best
» Ma durga aarti (261k)
» Magix player (75k)
» Mig33 (62k)
» Mp3 player v3.52 (401k)
» Mp3 player 3.01 (344k)
» Mp3 player 2.40 (240k)
» My asistant (72k)
» Net front v3.3.21 (971k)
» Netquine virusguard (205k)
» Nice dile (56k)
» Opera 8.65 (1650k)
» Opera mini (97k)jar.
» Power torch (28k)
» Photo rite (980k)
» Resco viewer (212k)
» Slide show (382k) (NEW)
» Smart movie3.11 full (512k)
» Smart movie3.25 (506k)

» Smart settings (60k) new
» Smart settings (74k)
» SpyCall (28k)
» Ultra mp3 player(399k)
» Videotone (109k)


» Oumkar (214k)
» Happy new year (250k)
» Blueberry (198k)
» Bluemoon (553k)
» Da vinchi (205k)

Xem thêm phần mềm khác
Tải các phần mềm hỗ trợ lướt web như Operamini, Uc Web, Fire Fox.. tại Đây
Thơ Chuối | Tạo Logo
Tìm Nhạc | Sức Khỏe
Tin tức | Bói TY | KQXS
Lịch TV |Cười | Thời Tiết
Trang Chủ
Thank to: Xtgem.com
wapsite U-ON
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 1450